Používate neaktuálny, alebo nepodporovaný prehliadač! Niektoré funkcie portálu nemusia fungovať správne.
Vybrať súbor Zmeniť súbor

Podporované typy súborov: txt, rtf, bmp, jpg, png, gif, tif, xml, pdf, zep, zepx, xzep, p7m, asics
Maximálna povolená veľkosť nahrávaného súboru je 4 MB

Jednoduchosť

Nenáročné rozhranie a zjednodušený prístup ku komplexnosti elektronického podpisu prispieva k zmenšeniu priestoru pre ľudské chyby. Zodpovednosť za správne overenie a proces elektronického podpisu je prebraná z používateľa na poskytovateľa služby.

Zobraziť viac »

Rýchlosť

Automatizácia procesu podpísania a overenia podpisu dokumentu je vyvinutá s ohľadom na rýchlu dostupnosť z ktoréhokoľvek zariadenia (laptop, tablet, ...). Umožňuje okamžite overiť podpis prostredníctvom prehliadača bez nutnosti inštalovať ďalší softvér.

Zobraziť viac »

Multiplatformovosť

Jediný certifikovaný softvér NBÚ SR, ktorý je určený pre používateľov operačného systému MS Windows, Linux a Mac OS X. Podporuje všetky certifikované SSCD zariadenia s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním.

Zobraziť viac »