Politika súkromia a cookies

Spoločnosť Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 975 946, DIČ: 2022116976, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3794/B, si kladie za cieľ ochraňovať súkromie používateľov svojich služieb. Keďže pri návšteve zep.disig.sk (ďalej len "portál") ako aj pri použití služieb dostupných na portáli (ďalej len "služby") dochádza k spracúvaniu rôznych informácií, považujeme za dôležité v rámci tejto "Politiky súkromia a cookies" vysvetliť, aké informácie našich používateľov prostredníctvom nášho portálu dostávame a ako ich používame.

Aké informácie dostávame a za akým účelom?

V prípade, že používateľ navštívi portál alebo použije niektorú z našich služieb, môžeme zaznamenať najmä nasledovné informácie:

 • IP adresu – je to adresa počítača, ktorá je automaticky zaslaná nášmu serveru keď prehliadač používateľa požiada o zobrazenie našej webstránky;
 • Informáciu o type prehliadača, ktorý používateľ používa – podobne ako IP adresa, táto informácia je zasielaná automaticky;
 • Informácie uvedené v certifikáte, ktorý používateľ použil na podpísanie dokumentu alebo ktorého platnosť overuje naša služba na žiadosť používateľa – elektronické certifikáty spracúvame za účelom riadneho fungovania našich služieb, ich zlepšovania a za účelom ochrany našich práv a právom chránených záujmov;
 • Elektronické dokumenty, ktoré používateľ nahrá na náš server prostredníctvom webstránky - spracúvame ich za účelom riadneho fungovania a zlepšovania našich služieb;
 • Informácie z Google Analytics – naša stránka používa službu Google Analytics, ktorá nám umožňuje zistiť, ako používatelia používajú našu stránku (zisťujú počet návštev, z akej webstránky sa používateľ dostal na našu webstránku a pod.). Tieto informácie sú prenášané spoločnosti Google a pre nás sú dostupné v anonymizovanej forme.

Ako zaznamenané informácie používame?

Údaje našich používateľov, okrem informácií získavaných prostredníctvom Google Analytics, neposkytujeme ani nesprístupňujeme tretím osobám, ak nám to výslovne neukladá právny predpis. Rovnako získané údaje nezverejňujeme ani nevykonávame ich prenos do krajín mimo EÚ.

Elektronické dokumenty, ktoré používateľ nahrá alebo vytvorí v rámci požiadavky na poskytnutie našich služieb, vrátane podpísaných elektronických dokumentov, spracúvame za účelom poskytovania a zlepšovania týchto služieb. Uchovávame ich maximálne počas 14 dní od ich nahratia používateľom za účelom prípadného zisťovania a odstraňovania problémov s použitím našich služieb.

Informácie našich používateľov uchovávame počas rozumne dlhej doby, alebo tak dlho, ako nám to ukladajú príslušné právne predpisy.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme do prehliadača používateľa keď používa našu webstránku. Používame ich na zlepšenie funkcionality našej webstránky a služieb, na ich prispôsobenie používateľovi ako aj na zisťovanie štatistík o ich používaní.

Na Portáli používame nasledovné cookies:

 • cookies súhlasu so všeobecnými podmienkami a politikou súkromia a cookies – umožňuje našej službe zapamätať si, že používateľ súhlasil so Všeobecnými podmienkami a Politikou súkromia a cookies (ak s nimi súhlasil), aby v prípade, že chce naše služby použiť opakovane, nemusel opätovne udeľovať súhlas,
 • konfiguračný cookie – umožňuje našej službe zapamätať si, ktorý certifikát si používateľ vybral na podpisovanie, aby tento výber nemusel vykonávať pri každom vytváraní elektronického podpisu,
 • session cookies – umožňujú základné fungovanie tohto portálu a služieb,
 • Google Analytics cookies – sú to cookies tretej strany (spoločnosti Google), ktoré nám pomáhajú zistiť ako používatelia používajú našu webstránku, najmä počet návštevníkov, stránky, ktoré navštívili a čas, ktorý na nich strávili.

Keď používateľ používa našu webstránku a služby (po tom, čo bol bannerom informovaný o cookies), súhlasí s tým, že mu do prehliadača uložíme vyššie menované cookies ako aj s tým, že k informáciám uvedeným v týchto cookies pristúpime keď našu stránku opätovne navštívi.

Používateľ má právo kedykoľvek toto svoje rozhodnutie zmeniť, a to nasledovnými spôsobmi:

 • nastavením prehliadača - používateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby webstránky, ktoré navštívi, nemohli do jeho prehliadača ukladať niektoré alebo žiadne cookies. To, akým spôsobom môže používateľ zmeniť tieto cookie nastavenia závisí od druhu jeho prehliadača – viac informácií teda nájde v používateľskej príručke k prehliadaču. Zákazom ukladania cookies však nedôjde k vymazaniu tých cookies, ktoré sú už v prehliadači uložené a je potrebné ich vymazať priamo v prehliadači.
 • použítím Google Analytics Opt-Out Browser Add-on – vďaka jeho inštalácii do svojho prehliadača používateľ zabráni tomu, aby boli jeho údaje používané Google Analytics. Nástroj je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

V prípade, že sa používateľ rozhodne zakázať ukladanie cookies alebo ak ich použitiu iným spôsobom zamedzí, niektoré časti našej webstránky alebo niektoré služby mu nemusia správne fungovať.

Túto Politiku súkromia a cookies môžeme kedykoľvek zmeniť tým, že publikujeme jej novú verziu. V závere tejto politiky je uvedený dátum jej poslednej zmeny. Zmenená verzia je účinná ihneď po jej publikovaní na našej webstránke.

Dňa 12.10.2016

Politiku súkromia a cookies si môžete uložiť vo formáte PDF.