Podpora

Poskytovanie podpory

Aj napriek tomu, že služby portálu ZEP.DISIG.SK sú dostupné bezplatne, je našou snahou poskytnúť podporu každému. Prosíme o trpezlivosť a pochopenie, že vzhľadom na obmedzené zdroje nemôžeme poskytovať inú než písomnú podporu, ani garantovať dobu odpovede. Ak potrebujete pomoc, alebo máte otázky ohľadom portálu, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára. Predtým, než nám napíšete, sa prosím pozrite či váš problém nie je popísaný v zozname najčastejších problémov alebo či sa jeho riešenie nenachádza v používateľskej príručke aplikácie Web Signer.

Inštalácia podpisových komponentov

Na zobrazovanie a podpisovanie dokumentov sa na tomto portáli používa aplikácia Disig Web Signer. Kliknutím na nižšie zobrazené tlačidlo môžete spustiť sprievodcu, ktorý vykoná rýchlu kontrolu funkčnosti aplikácie vo Vami používanom operačnom systéme a prehliadači. V prípade potreby Vám pomôže aplikáciu rýchlo nainštalovať.

Spustiť sprievodcu inštaláciou

Najčastejšie problémy

1) Aplikácia Web Signer zobrazí chybu: No suitable image found

Na operačnom systéme Mac OS X v prehliadači Safari sa môže pri výbere podpisového certifikátu zobraziť chybové hlásenie, kde v prvom riadku detailného popisu hlásenia budú prítomné texty "dlopen" a "no suitable image found". Postup ako odstrániť tento problém je popísaný v používateľskej príručke v kapitole "11.3. Chyba pri výbere podpisového certifikátu v Safari".

2) Aplikácia Web Signer zobrazí chybu: Vyskytla sa vnútorná chyba

Aplikácia Web Signer môže pri prístupe na eID kartu počas výberu podpisového certifikátu alebo počas vytvárania podpisu zobraziť chybu "System.Security.Cryptography.CryptographicException" s popisom v slovenčine "Vyskytla sa vnútorná chyba" alebo v angličtine "An internal error occurred".

Vo väčšine prípadov ide o problém pri komunikácii podpisovej aplikácie s eID kartou, ktorý môže byť spôsobený nesprávnym pripojením čítačky k počítaču, nesprávnym vložením karty do čítačky alebo chybou ovládačov eID karty. Odporúčame vyskúšať jeden alebo viacero z nasledovných krokov:

  • Odpojiť čítačku od počítača, opätovne ju pripojiť a presvedčiť sa, že je pripojená správne.
  • Vytiahnuť kartu z čítačky, opätovne ju do nej vložiť a presvedčiť sa, že je zasunutá úplne a nie je vložená opačne alebo "hore nohami".
  • Ukončiť a opätovne spustiť aplikácie "Propagátor Certifikátov" a "eID Klient".

Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa aplikácie "eID Klient", ktorým je MV SR. Kontakt na ich call centrum je 0800 222 222.

3) Aplikácia Web Signer zobrazí chybu: Knižnica DLL poskytovateľa sa nespustila správne

Aplikácia Web Signer môže pri prístupe na eID kartu počas výberu podpisového certifikátu alebo počas vytvárania podpisu zobraziť chybu "System.Security.Cryptography.CryptographicException" s popisom v slovenčine "Knižnica DLL poskytovateľa sa nespustila správne" alebo v angličtine "Provider DLL failed to initialize correctly".

Vo väčšine prípadov ide o problém pri komunikácii podpisovej aplikácie s eID kartou, ktorý môže byť spôsobený chybou ovládačov eID karty. Odporúčame vyskúšať jeden alebo viacero z nasledovných krokov:

  • Ukončiť a opätovne spustiť aplikácie "Propagátor Certifikátov" a "eID Klient".
  • Vyskúšať preinštalovať softvér k eID karte - ovládač čítačky čipových kariet a tiež aplikáciu "eID Klient", ktoré sú dostupné na webe MV SR .

Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa aplikácie "eID Klient", ktorým je MV SR. Kontakt na ich call centrum je 0800 222 222.

4) Aplikácia Web Signer zobrazí chybu: Zadaný modul sa nepodarilo nájsť

Aplikácia Web Signer môže počas vytvárania podpisu zobraziť chybu "System.ComponentModel.Win32Exception" s popisom v slovenčine "Zadaný modul sa nepodarilo nájsť" alebo v angličtine "The specified module could not be found".

Vo väčšine prípadov tento problém súvisí s aktualizáciou "Aplikácie pre eID", ktorá bola v minulosti známa pod názvom "eID klient". Pre odstránenie problému stačí v aplikácii Web Signer opätovne zvoliť podpisový certifikát.

Často kladené otázky

1) Aké sú možné výsledky overenia podpisu?

Portál ZEP.DISIG.SK rozlišuje štyri možné stavy platnosti podpisu s nasledovnou farebnou reprezentáciou:

Platný (Úplné overenie)

Podpis bolo možné plne overiť a bol vyhodnotený ako platný.

Platný (Čiastočné overenie)

Podpis bol štrukturálne overený ako platný, no zatiaľ nebolo možné plne overiť platnosť všetkých certifikátov, napr. kvôli neaktuálnym údajom o zrušení certifikátov. Po nejakom krátkom čase (typicky pár hodín) bude možné podpis plne overiť ako Platný alebo Neplatný.

Neplatný

Podpis bol overený a je preukázateľné, že je neplatný. Dôvodov môže byť viacero, napr. že bol zmenený obsah dokumentu, podpis bol vytvorený po zrušení certifikátu podpisovateľa a pod.

Nerozhodnutý

Proces overenia použil všetky dostupné údaje, ale napriek tomu nebolo možné jednoznačne automaticky rozhodnúť o platnosti podpisu. Dôvodov môže byť viacero, napr. že niektoré údaje sú dočasne nedostupné, alebo vypršala platnosť podpisového certifikátu a podpis neobsahuje platnú časovú pečiatku.

2) Ako podpíšem PDF dokument do formátu PAdES?

Pri podpisovaní PDF dokumentu v režime SK ZEP je predvolený formát podpisu CAdES. Ak chcete formát podpisu zmeniť na PAdES, tak pred podpísaním dokumentu kliknite na tlačidlo "Zmeniť".
PAdES

3) Prečo je výsledok overenia "Platný (čiastočné overenie)"?

Najčastejšie je takýto výsledok overenia možné vidieť po podpísaní dokumentu v režime SK ZEP a následnom kliknutí na tlačidlo "Overiť podpísaný dokument". Podpis je vyhodnotený ako "Platný (čiastočné overenie)", keď je potrebné počkať (obvykle pár hodín) na vydanie nového zoznamu zrušených certifikátov od niektorej z certifikačných autorít, ktoré vydali certifikáty figurujúce v procese overenia. Informáciu, kedy bude podpis úplne overiteľný poskytuje výsledok overenia v položke "Úplné overenie po" v sekcii "Detaily".

4) Obsahuje podpis vytvorený cez portál ZEP.DISIG.SK časovú pečiatku?

Áno, portál ZEP.DISIG.SK automaticky vkladá kvalifikované časové pečiatky do všetkých na ňom vytváraných podpisov. Zdrojom pečiatok je kvalifikovaná dôveryhodná služba TSA Disig.

5) Akceptuje verejná správa dokumenty podpísané na portáli ZEP.DISIG.SK?

Áno, dokumenty podpísané na portáli ZEP.DISIG.SK sú vo všeobecnosti akceptované verejnými inštitúciami aj ústredným portálom verejnej správy slovensko.sk.

6) Prečo mi verejná správa neakceptovala podpísaný dokument?

Na dôvod neakceptovania dokumentu sa musíte informovať v inštitúcii, ktorá dokument neakceptovala. Ak dôjde k takémuto prípadu, budeme radi, keď nás o tejto skutočnosti budete informovať prostredníctvom kontaktného formulára.