Podpora

Poskytovanie podpory

Aj napriek tomu, že služby portálu ZEP.DISIG.SK sú dostupné bezplatne, je našou snahou poskytnúť podporu každému. Prosíme o trpezlivosť a pochopenie, že vzhľadom na obmedzené zdroje nemôžeme poskytovať inú než písomnú podporu, ani garantovať dobu odpovede. Ak potrebujete pomoc, alebo máte otázky ohľadom portálu, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára. Predtým, než nám napíšete, sa prosím pozrite či váš problém nie je popísaný v zozname najčastejších problémov alebo či sa jeho riešenie nenachádza v používateľskej príručke aplikácie Web Signer.

Inštalácia podpisových komponentov

Na zobrazovanie a podpisovanie dokumentov sa na tomto portáli používa aplikácia Disig Web Signer. Kliknutím na nižšie zobrazené tlačidlo môžete spustiť sprievodcu, ktorý vykoná rýchlu kontrolu funkčnosti aplikácie vo Vami používanom operačnom systéme a prehliadači. V prípade potreby Vám pomôže aplikáciu rýchlo nainštalovať.

Spustiť sprievodcu inštaláciou

Najčastejšie problémy

1) „Chyba pri analýze dokumentu. Dokument nie je možné podpísať.“

Chyba sa zobrazí, ak nahratý súbor nie je možné spracovať. To znamená, že súbor nie je možné rozoznať ako niektorý podporovaný formát. Najčastejším dôvodom je poškodenie súboru, alebo nesprávne identifikovanie typu súboru na základe koncovky.

2) „Chyba pri nahrávaní súboru na server.“

Pri nahrávaní súboru na server môže nastať viacero chýb. Najčastejšími dôvodmi zlyhania sú:
  • Veľkosť súboru - Maximálna povolená veľkosť nahrávaného súboru je 4 MB. Pri nahrávaní väčšieho súboru dôjde k chybe.
  • Prerušenie spojenia - Pri nahrávaní súboru môže dôjsť k prerušeniu spojenia, čo vedie k neúplným údajom na serveri. Takéto údaje nie je možné spracovať, preto je výsledkom chybové hlásenie.

3) „Chyba počas overovania podpisu dokumentu.“

Podpísaný dokument pravdepodobne nie je v podporovanom formáte. Viac informácií o podporovaných podpísaných kontajneroch a formátoch podpisov nájdete v sekcii O portáli.

4) „Podpisovací komponent zlyhal pri inicializácii“

Pod chybovým hlásením kliknite na tlačidlo Kontrola podpisového komponentu alebo použite Sprievodcu inštaláciou a postupujte podľa inštrukcií.

5) „dlopen(/Applications/eIDklient.app/Contents/Pkcs11/libPkcs11.dylib: no suitable image found“

Postup ako odstrániť tento problém je v používateľskej príručke v kapitole „7.1. Safari - Chyba pri výbere podpisového certifikátu“.

6) „System.Security.Cryptography.CryptographicException: An internal error occurred“ alebo „Došlo k vnitřní chybě“ alebo „Vyskytla sa vnútorná chyba“

Pravdepodobne ide o problém pri komunikácii podpisovej aplikácie s eID kartou, ktorý môže byť spôsobený nesprávnym pripojením čítačky k počítaču, nesprávnym vložením karty do čítačky alebo chybou ovládačov eID karty. Odporúčame vyskúšať jeden alebo viacero z nasledovných krokov:
  • Odpojiť čítačku od počítača, opätovne ju pripojiť a presvedčiť sa, že je pripojená správne.
  • Vytiahnuť kartu z čítačky, opätovne ju do nej vložiť a presvedčiť sa, že je vložená správne (až "nadoraz"), a nie napr. naopak alebo "hore nohami".
  • Ukončiť a opätovne spustiť aplikácie Propagátor Certifikátov a eID Klient.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa aplikácie eID Klient, ktorým je MV SR. Kontakt na ich Call centrum je 0800 222 222.

7) „System.Security.Cryptography.CryptographicException: Provider DLL failed to initialize correctly“ alebo „Knižnica DLL poskytovateľa sa nespustila správne“

Pravdepodobne ide o problém pri komunikácii podpisovej aplikácie s eID kartou, ktorý môže byť spôsobený chybou ovládačov eID karty. Odporúčame vyskúšať nasledovné kroky:
  • Ukončiť a opätovne spustiť aplikácie Propagátor Certifikátov a eID Klient.
  • Vyskúšať preinštalovať softvér k eID karte - ovládač čítačky čipových kariet a tiež aplikáciu eID Klient, ktoré sú na webe MV SR .

Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa aplikácie eID Klient, ktorým je MV SR. Kontakt na ich Call centrum je 0800 222 222.

Často kladené otázky (FAQ)

1) Ako prebieha overenie a aké sú možné výsledky overenia podpisov?

Overovanie podpisov je komplexný proces. Pri overovaní je potrebné zistiť, či sa nenarušila integrita podpisu a následne aj dôveryhodnosť a platnosť certifikátu podpisovateľa. Dôveryhodnosť certifikátu závisí od toho, aká certifikačná autorita certifikát vydala, teda či je to dôveryhodná služba z dôveryhodného zoznamu. Pre určenie platnosti certifikátu je najprv potrebné zistiť, ku akému času sa má platnosť certifikátu overovať. K tomu je potrebné identifikovať časové pečiatky a určiť najprv ich platnosť. Výsledok overenia preto môže nadobúdať viaceré možné stavy v závislosti od toho, aké informácie sú dostupné a ako sa podarili vyhodnotiť. Nasledovný zoznam popisuje každú z možných hodnôt:

Platný (Úplné overenie)

Podpis bolo možné plne overiť a bol vyhodnotený ako platný.

Platný (Čiastočné overenie)

Podpis bol overený štrukturálne a integrita je v poriadku, ale nebolo zatiaľ možné overiť stavy certifikátov kvôli neaktuálnym údajom o zrušení certifikátov. Po nejakom krátkom čase (typicky pár hodín) bude možné podpis plne overiť na Platný alebo Neplatný (v prípade, že certifikát podpisovateľa bol náhodou zrušený v krátkom čase pred podpisom).

Neplatný

Podpis bol overený a je preukázateľné, že je neplatný. Dôvodov môže byť viacero – porušená integrita, vytvorenie podpisu po zrušení certifikátu podpisovateľa a pod.

Nerozhodnutý

Proces overenia použil všetky dostupné údaje, ale napriek tomu nebolo možné jednoznačne automaticky rozhodnúť o platnosti podpisu. Dôvodom môže byť viacero, napr. že niektoré údaje sú dočasne nedostupné, alebo vypršala platnosť podpisového certifikátu a podpis neobsahuje platnú časovú pečiatku.

2) Ako podpíšem PDF dokument do formátu PAdES?

Pri podpisovaní PDF v režime SK ZEP je predvolený formát podpisu CAdES. Ak chcete zmeniť formát podpisu, pred podpísaním dokumentu kliknite na tlačidlo Zmeniť a zvoľte formát podpisu (PAdES).
pades

3) Prečo je výsledok overenia Platný (čiastočné overenie)?

Podpis je vyhodnotený ako Platný (čiastočné overenie), keď je potrebné počkať na vydanie nového zoznamu zrušených certifikátov (CRL) od niektorej z certifikačných autorít, ktoré vydali certifikáty figurujúce v procese overenia. To môže trvať aj niekoľko hodín, maximálne však 24 hodín. Informáciu, kedy bude podpis úplne overiteľný poskytuje výsledok overenia v položke „Úplné overenie po“.

Najčastejšie je takýto výsledok overenia možné vidieť ihneď po podpísaní dokumentu v režime SK ZEP a následnom kliknutí na tlačidlo Overiť.

Pri overení dokumentu v režime SK ZEP je dôležitá aj chronologická následnosť zoznamu zrušených certifikátov (CRL). Certifikačné autority (CA) sú povinné vydávať CRL minimálne raz za 24 hodín. Preto sa pri prvotnom overení môže stať, že aj starší podpísaný dokument nie je možné úplne overiť. Vtedy treba počkať určitú dobu (obvykle pár hodín, maximálne však 24).

Pokiaľ dokument neobsahuje časovú pečiatku, tak nikdy nebude plne overený.

4) Obsahuje podpísaný dokument cez portál zep.disig.sk časovú pečiatku?

Áno, portál zep.disig.sk automaticky vkladá zaručené/kvalifikované časové pečiatky do všetkých podpisov. Zdroj pečiatok je akreditovaná služba časovej pečiatky CA Disig.

5) Akceptuje verejná správa dokumenty podpísané na portáli zep.disig.sk?

Áno, dokumenty sú akceptované verejnými inštitúciami a portálom www.slovensko.sk.

6) Prečo mi verejná správa neakceptovala podpísaný dokument?

Na dôvod neakceptovania dokumentu sa musíte informovať v inštitúcii, ktorá dokument neakceptovala. Ak dôjde k takémuto prípadu, budeme radi, keď nás o tejto skutočnosti budete informovať prostredníctvom kontaktného formulára.