Sprievodca inštaláciou

Na zobrazovanie a podpisovanie dokumentov sa na tomto portáli používa aplikácia Disig Web Signer. Jej inštalácia a použitie sú detailne popísané v používateľskej príručke:

Stiahnuť používateľskú príručku

Nižšie zobrazený sprievodca vykoná rýchlu kontrolu použiteľnosti aplikácie Web Signer vo Vašom prehliadači a v prípade potreby vám ju pomôže rýchlo nainštalovať:

 

1. Prehliadač Microsoft Internet Explorer

Podpisová aplikácia vo forme ActiveX komponentu vyžaduje Internet Explorer verzie 8 alebo vyššej a .NET Framework 2.0 alebo vyšší. .NET Framework je štandardnou súčasťou Windows od verzie 7.

2. Podpora ActiveX komponentov

Prehliadač musí podporovať ActiveX komponenty. Internet Explorer 8 a vyšší ActiveX komponenty štandardne podporuje.

3. Povolené spúšťanie ActiveX komponentov

Prehliadač musí mať povolené spúšťanie ActiveX komponentov aspoň pre túto stránku. Postup, ktorým je možné skontrolovať toto nastavenie, je uvedený v článku od spoločnosti Microsoft.

4. Disig Web Signer ActiveX komponent

Aplikáciu Web Signer vo forme ActiveX je potrebné pred použitím nainštalovať pomocou inštalačného balíka:

Stiahnuť Disig Web Signer

1. Prehliadač Mozilla Firefox

Podpisová aplikácia vo forme JAVA appletu vyžaduje prehliadač Mozilla Firefox vo verzii staršej než 52.

2. Podpora JAVA appletov

V prehliadači musí byť povolený zásuvný modul "JAVA Platform". Podrobný postup je uvedený v návode od organizácie Mozilla.

3. JAVA Runtime Environment

Podpisová aplikácia vo forme JAVA appletu vyžaduje pre svoj beh JAVA Runtime Environment verzie 1.6 (JAVA 6) alebo vyššej (JAVA 7 alebo JAVA 8). Najnovšiu verziu JAVA Runtime Environment je možné stiahnuť z www.java.com.

4. Disig Web Signer JAVA applet

Spustenie aplikácie Web Signer vo forme JAVA appletu je potrebné v prehliadači povoliť. JAVA applet sa pri kontrole dostupnosti v tomto kroku pokúsi spustiť automaticky - stačí povoliť jeho spustenie v hornom páse prehliadača, resp. v zobrazenom okne. Inicializácia JAVA appletu môže na pomalších počítačoch trvať aj desiatky sekúnd.

1. Prehliadač Mozilla Firefox

Potrebný je prehliadač Mozilla Firefox vo verzii 52 alebo vyššej.

2. Rozšírenie pre Firefox

Rozšírenie pre Firefox je potrebné stiahnuť na lokálny disk počítača:

Stiahnuť rozšírenie pre Firefox

Stiahnuté rozšírenie je potrebné nainštalovať nasledovným postupom:

 1. V prehliadači stlačiť klávesovú skratku Ctrl+O a vybrať stiahnutý xpi súbor
 2. V prehliadačom zobrazenom okne potvrdiť inštaláciu rozšírenia

3. Aplikácia Disig Web Signer

Aplikáciu Web Signer je potrebné nainštalovať pomocou inštalačného balíka:

Stiahnuť Disig Web Signer

Poznámka: Disig Web Signer vyžaduje pre svoj beh .NET Framework 2.0 alebo vyšší. .NET Framework je štandardnou súčasťou Windows od verzie 7.

1. Prehliadač Google Chrome

Potrebný je prehliadač Google Chrome vo verzii 45 alebo vyššej.

2. Rozšírenie pre Chrome

Rozšírenie pre Chrome je potrebné nainštalovať spolu s aplikáciou Web Signer. Obe časti sa inštalujú zo spoločného inštalačného balíka:

Stiahnuť Disig Web Signer

Po inštalácii balíka je potrebné povoliť rozšírenie v nastaveniach prehliadača nasledovným postupom:

 1. V prehliadači otvoriť adresu chrome://extensions/
 2. Zapnúť rozšírenie "Disig Web Signer 1.0.7" zaškrtnutím políčka "Aktivovať/Povolené"

Rozšírenie pre Chrome (bez aplikácie Web Signer) je dostupné aj v Chrome Web Store.

3. Aplikácia Disig Web Signer

Aplikáciu Web Signer je potrebné nainštalovať pomocou inštalátora dostupného v predošlom kroku.

Poznámka: Disig Web Signer vyžaduje pre svoj beh .NET Framework 2.0 alebo vyšší. .NET Framework je štandardnou súčasťou Windows od verzie 7.

1. Prehliadač Microsoft Edge

Potrebný je prehliadač Microsoft Edge vo verzii 40 alebo vyššej, ktorý je dostupný vo Windows 10 od verzie 1703 označovanej tiež ako Creators Update.

2. Rozšírenie pre Edge

Počas inštalácie rozšírenia je potrebné v operačnom systéme povoliť inštaláciu aplikácií z iných dôveryhodných zdrojov než Windows Store. Podrobný postup je uvedený v článku od spoločnosti Microsoft, no zvyčajne pre povolenie stačí:

 1. Cez štart menu spustiť aplikáciu "Nastavenie" (angl. "Settings")
 2. Vybrať možnosť "Aktualizácia a zabezpečenie" (angl. "Update & Security")
 3. V ľavom menu vybrať možnosť "Použiť funkcie vývojára" (angl. "For developers")
 4. Vybrať možnosť "Inštalácia aplikácií z iných zdrojov, ktorým dôverujete, napríklad z vášho pracoviska" (angl. "Sideload apps")

Rozšírenie pre Edge je následne možné nainštalovať pomocou inštalačného balíka:

Stiahnuť rozšírenie pre Edge

Po úspešnom nainštalovaní rozšírenia je potrebné vrátiť nastavenie operačného systému späť do pôvodného stavu.

3. Aplikácia Disig Web Signer

Aplikáciu Web Signer je možné nainštalovať pomocou inštalačného balíka:

Stiahnuť Disig Web Signer

Poznámka: Disig Web Signer vyžaduje pre svoj beh .NET Framework, ktorý je štandardnou súčasťou Windows 10.

1. Nepodporovaný prehliadač

Váš prehliadač nebol identifikovaný ako podporovaný. Namiesto neho prosím použite jeden z vyššie uvedených podporovaných prehliadačov.

1. Prehliadač Mozilla Firefox

Podpisová aplikácia vo forme JAVA appletu vyžaduje prehliadač Mozilla Firefox vo verzii staršej než 52.

2. Podpora JAVA appletov

V prehliadači musí byť povolený zásuvný modul "JAVA Platform". Podrobný postup je uvedený v návode od organizácie Mozilla.

3. JAVA Runtime Environment

Podpisová aplikácia vo forme JAVA appletu vyžaduje pre svoj beh JAVA Runtime Environment verzie 1.6 (JAVA 6) alebo vyššej (JAVA 7 alebo JAVA 8). Najnovšiu verziu JAVA Runtime Environment je možné stiahnuť z www.java.com.

4. Disig Web Signer JAVA applet

Spustenie aplikácie Web Signer vo forme JAVA appletu je potrebné v prehliadači povoliť. JAVA applet sa pri kontrole dostupnosti v tomto kroku pokúsi spustiť automaticky - stačí povoliť jeho spustenie v hornom páse prehliadača, resp. v zobrazenom okne. Inicializácia JAVA appletu môže na pomalších počítačoch trvať aj desiatky sekúnd.

1. Prehliadač Mozilla Firefox

Potrebný je prehliadač Mozilla Firefox vo verzii 52 alebo vyššej.

2. Rozšírenie pre Firefox

Rozšírenie pre Firefox je potrebné stiahnuť na lokálny disk počítača:

Stiahnuť rozšírenie pre Firefox

Stiahnuté rozšírenie je potrebné nainštalovať nasledovným postupom:

 1. V prehliadači stlačiť klávesovú skratku Ctrl+O a vybrať stiahnutý xpi súbor
 2. V prehliadačom zobrazenom okne potvrdiť inštaláciu rozšírenia

3. Aplikácia Disig Web Signer

Aplikáciu Web Signer je potrebné nainštalovať pomocou inštalačného balíka.

Inštalačný balík pre 64-bitové operačné systémy:

Stiahnuť pre Debian 8 a 9 Stiahnuť pre Ubuntu 16.04 a 18.04 Stiahnuť pre Mint 18 a 19

Inštalačný balík pre 32-bitové operačné systémy:

Stiahnuť pre Debian 8 a 9 Stiahnuť pre Ubuntu 16.04 a 18.04 Stiahnuť pre Mint 18 a 19

1. Prehliadač Google Chrome

Potrebný je prehliadač Google Chrome vo verzii 45 alebo vyššej.

2. Rozšírenie pre Chrome

Rozšírenie pre Chrome je potrebné nainštalovať spolu s aplikáciou Web Signer. Obe časti sa inštalujú zo spoločného inštalačného balíka.

Inštalačný balík pre 64-bitové operačné systémy:

Stiahnuť pre Debian 8 a 9 Stiahnuť pre Ubuntu 16.04 a 18.04 Stiahnuť pre Mint 18 a 19

Inštalačný balík pre 32-bitové operačné systémy:

Stiahnuť pre Debian 8 a 9 Stiahnuť pre Ubuntu 16.04 a 18.04 Stiahnuť pre Mint 18 a 19

Po inštalácii balíka je potrebné povoliť rozšírenie v nastaveniach prehliadača nasledovným postupom:

 1. V prehliadači otvoriť adresu chrome://extensions/
 2. Zapnúť rozšírenie "Disig Web Signer 1.0.7" zaškrtnutím políčka "Aktivovať/Povolené"

Rozšírenie pre Chrome (bez aplikácie Web Signer) je dostupné aj v Chrome Web Store.

3. Aplikácia Disig Web Signer

Aplikáciu Web Signer je potrebné nainštalovať pomocou inštalátora dostupného v predošlom kroku.

1. Nepodporovaný prehliadač

Váš prehliadač nebol identifikovaný ako podporovaný. Namiesto neho prosím použite jeden z vyššie uvedených podporovaných prehliadačov.

1. Prehliadač Mozilla Firefox

Podpisová aplikácia vo forme JAVA appletu vyžaduje prehliadač Mozilla Firefox vo verzii staršej než 52.

2. Podpora JAVA appletov

V prehliadači musí byť povolený zásuvný modul "JAVA Platform". Podrobný postup je uvedený v návode od organizácie Mozilla.

3. JAVA Runtime Environment

Podpisová aplikácia vo forme JAVA appletu vyžaduje pre svoj beh JAVA Runtime Environment verzie 1.6 (JAVA 6) alebo vyššej (JAVA 7 alebo JAVA 8). Najnovšiu verziu JAVA Runtime Environment je možné stiahnuť z www.java.com.

4. Disig Web Signer JAVA applet

Spustenie aplikácie Web Signer vo forme JAVA appletu je potrebné v prehliadači povoliť. JAVA applet sa pri kontrole dostupnosti v tomto kroku pokúsi spustiť automaticky - stačí povoliť jeho spustenie v hornom páse prehliadača, resp. v zobrazenom okne. Inicializácia JAVA appletu môže na pomalších počítačoch trvať aj desiatky sekúnd.

1. Prehliadač Mozilla Firefox

Potrebný je prehliadač Mozilla Firefox vo verzii 52 alebo vyššej.

2. Rozšírenie pre Firefox

Rozšírenie pre Firefox je potrebné stiahnuť na lokálny disk počítača:

Stiahnuť rozšírenie pre Firefox

Stiahnuté rozšírenie je potrebné nainštalovať nasledovným postupom:

 1. V prehliadači stlačiť klávesovú skratku Ctrl+O a vybrať stiahnutý xpi súbor
 2. V prehliadačom zobrazenom okne potvrdiť inštaláciu rozšírenia

3. Aplikácia Disig Web Signer

Aplikáciu Web Signer je potrebné nainštalovať pomocou inštalačného balíka:

Stiahnuť Disig Web Signer

1. Prehliadač Apple Safari

Podpisová aplikácia vo forme JAVA appletu vyžaduje prehliadač Apple Safari vo verzii staršej než 12.

2. Podpora JAVA appletov

V prehliadači musí byť povolený JAVA plugin. Podrobný postup je uvedený v návode od organizácie Oracle.

3. JAVA Runtime Environment

Podpisová aplikácia vo forme JAVA appletu vyžaduje pre svoj beh JAVA Runtime Environment verzie 1.6 (JAVA 6) alebo vyššej (JAVA 7 alebo JAVA 8). Najnovšiu verziu JAVA Runtime Environment je možné stiahnuť z www.java.com.

4. Disig Web Signer JAVA applet

Spustenie aplikácie Web Signer vo forme JAVA appletu je potrebné v prehliadači povoliť. JAVA applet sa pri kontrole dostupnosti v tomto kroku pokúsi spustiť automaticky - stačí povoliť jeho spustenie v zobrazenom okne. Inicializácia JAVA appletu môže na pomalších počítačoch trvať aj desiatky sekúnd.

Pre korektnú prácu s čipovou kartou je potrebné vykonať ďalšie nastavenia prehliadača, ktoré sú podrobne popísané v kapitole "Známe obmedzenia a nedostatky" používateľskej príručky:

Stiahnuť používateľskú príručku

1. Prehliadač Google Chrome

Potrebný je prehliadač Google Chrome vo verzii 45 alebo vyššej.

2. Rozšírenie pre Chrome

Rozšírenie pre Chrome je potrebné nainštalovať spolu s aplikáciou Web Signer. Obe časti sa inštalujú zo spoločného inštalačného balíka:

Stiahnuť Disig Web Signer

Po inštalácii balíka je potrebné povoliť rozšírenie v nastaveniach prehliadača nasledovným postupom:

 1. V prehliadači otvoriť adresu chrome://extensions/
 2. Zapnúť rozšírenie "Disig Web Signer 1.0.7" zaškrtnutím políčka "Aktivovať/Povolené"

Rozšírenie pre Chrome (bez aplikácie Web Signer) je dostupné aj v Chrome Web Store.

3. Aplikácia Disig Web Signer

Aplikáciu Web Signer je potrebné nainštalovať pomocou inštalátora dostupného v predošlom kroku.

1. Nepodporovaný prehliadač

Váš prehliadač nebol identifikovaný ako podporovaný. Namiesto neho prosím použite jeden z vyššie uvedených podporovaných prehliadačov.

Mobilný prehliadač

Aplikáciu "Disig Web Signer Mobile" je možné nainštalovať z obchodu s aplikáciami, ktorý je dostupný na vašom zariadení:

1. Nepodporovaný prehliadač

Váš prehliadač nebol identifikovaný ako podporovaný. Namiesto neho prosím použite jeden z vyššie uvedených podporovaných prehliadačov.