Dôveryhodné zoznamy

Na overovanie platnosti elektronických podpisov sa na tomto portáli používa aplikácia Disig QES Signer, ktorá získava informácie o dôveryhodných službách (certifikačných autoritách, autoritách časových pečiatok atď.) z dôveryhodných zoznamov publikovaných NBÚ SR a Európskou Komisiou. Táto stránka obsahuje detailné informácie o aktuálne používaných dôveryhodných zoznamoch.

 

2019-04-04 13:00:00Z
http://ep.nbu.gov.sk/trusted_data/TrustedList.p7m
SK - Slovensko
Platný
4.4.2019 13:00:00 (UTC)
15.2.2023 13:24:21 (UTC)
16.11.2019 22:11:43 (UTC)
16.11.2019 23:11:43 (UTC)
Podpísané certifikátom
0858
SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,​ CN=TL and Signature Policy List 6,​ O=Národný bezpečnostný úrad,​ L=Bratislava,​ C=SK
CN=KCA NBU SR 3, OU=SIBEP, O=Narodny bezpecnostny urad, L=Bratislava, C=SK
15.2.2019 13:25:23 (UTC)
15.2.2023 13:24:21 (UTC)
1C05C66AEDED6AA368016535FBD2FEE39711BB3E
251
https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml
EU - Európska únia
Platný
4.11.2019 8:00:00 (UTC)
4.5.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:00 (UTC)
16.11.2019 22:45:00 (UTC)
Podpísané certifikátom
320E9D
T=Professional Person,​ SERIALNUMBER=10304387540106101740,​ G=Constantin-Adrian,​ SN=Croitoru,​ CN=Constantin-Adrian Croitoru,​ OU=0949.383.342,​ O=European Commission,​ L=BE,​ C=RO,​ E=adrian.croitoru@ec.europa.eu
CN=LuxTrust Global Qualified CA 3, O=LuxTrust S.A., C=LU
20.2.2018 12:52:21 (UTC)
20.2.2021 12:52:21 (UTC)
D8D6E417A8EE03F2ADDD126C89E153300B14FCB6
43
https://www.signatur.rtr.at/currenttl.xml
AT - Rakúsko
Platný
11.10.2019 1:00:00 (UTC)
11.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:00 (UTC)
16.11.2019 22:45:00 (UTC)
Podpísané certifikátom
009CEA10B7E3D9C5B2
CN=Trusted List 6,​ O=Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH,​ C=AT
CN=RTR Services 4, O=Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, C=AT
19.1.2017 17:58:08 (UTC)
19.1.2021 17:58:08 (UTC)
6753267010D856EACAD0A6A08E2B0C1E07831835
44
https://tsl.belgium.be/tsl-be.xml
BE - Belgicko
Platný
5.9.2019 0:00:00 (UTC)
2.3.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:00 (UTC)
16.11.2019 22:45:00 (UTC)
Podpísané certifikátom
0091FA57E397B81EDA
C=BE,​ O="FPS Economy,​ SMEs,​ Self-employed and Energy - Quality and Safety",​ CN=Belgian Trusted List Scheme Operator
C=BE, O="FPS Economy, SMEs, Self-employed and Energy - Quality and Safety", CN=Belgian Trusted List Scheme Operator
19.2.2014 13:37:40 (UTC)
14.10.2024 13:37:40 (UTC)
CFDE6CEDA889BD628BDE8ED18092B06392D23CF2
28
https://crc.bg/files/_en/TSL_BG.xml
BG - Bulharsko
Neplatný
15.11.2019 14:00:00 (UTC)
15.5.2020 0:00:00 (UTC)
Object reference not set to an instance of an object.
31
http://www.mcw.gov.cy/mcw/dec/dec.nsf/all/B28C11BBFDBAC045C2257E0D002937E9/$file/TSL-CY-sign.xml
CY - Cyprus
Platný
17.7.2019 1:00:00 (UTC)
17.1.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:00 (UTC)
16.11.2019 22:45:00 (UTC)
Podpísané certifikátom
126DFC318F
CN=CY-TSL Signer2,​ O=Department of Electronic Communications,​ C=CY
CN=CY-TSL Signer2, O=Department of Electronic Communications, C=CY
1.5.2018 0:00:00 (UTC)
1.5.2028 0:00:00 (UTC)
559CB9E0D624CF9BAADEA2ADF79447F3F7336679
81
https://tsl.gov.cz/publ/TSL_CZ.xtsl
CZ - Česká republika
Platný
24.10.2019 5:30:00 (UTC)
23.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:00 (UTC)
16.11.2019 22:45:00 (UTC)
Podpísané certifikátom
00AF8ACA
SERIALNUMBER=ICA - 10493989,​ O=Ministry of the Interior of the Czech Republic,​ C=CZ,​ SN=Šimek,​ G=Radomír,​ CN=Ing. Radomír Šimek
SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, C=CZ
4.3.2019 9:43:18 (UTC)
3.3.2020 9:43:18 (UTC)
6A50BC92B2DC32AE7AA09FA4EED7DA345E7C6FDB
78
https://www.nrca-ds.de/st/TSL-XML.xml
DE - Nemecko
Platný
25.10.2019 10:00:00 (UTC)
25.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:01 (UTC)
16.11.2019 22:45:01 (UTC)
Podpísané certifikátom
2C
O=Federal Network Agency,​ CN=German Trusted List Signer 3,​ C=DE
O=Federal Network Agency, CN=German Trusted List Signer 3, C=DE
19.6.2019 11:58:15 (UTC)
19.6.2021 11:58:15 (UTC)
DFA21C879E247F551A9A248A82AFAF9546B71EC0
22
https://www.digst.dk/TSLDKxml
DK - Dánsko
Platný
5.8.2019 1:00:00 (UTC)
5.2.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:03 (UTC)
16.11.2019 22:45:03 (UTC)
Podpísané certifikátom
577B56C9
CN=Jens Peter Riisager + SERIALNUMBER=CVR:34051178-RID:52573447,​ O=Digitaliseringsstyrelsen // CVR:34051178,​ C=DK
CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK
27.2.2018 10:42:52 (UTC)
27.2.2021 10:42:35 (UTC)
3BA4F956EB41846FA196DA91ECF4A328CAF6A654
47
https://sr.riik.ee/tsl/estonian-tsl.xml
EE - Estónsko
Platný
5.9.2019 1:00:00 (UTC)
5.3.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:03 (UTC)
16.11.2019 22:45:03 (UTC)
Podpísané certifikátom
009A7D17F3457839A6
O=Estonian Information System Authority,​ C=EE,​ CN=Estonian Trusted List Scheme Operator
O=Estonian Information System Authority, C=EE, CN=Estonian Trusted List Scheme Operator
25.1.2019 9:40:06 (UTC)
24.7.2028 9:40:06 (UTC)
06B1ABA72F82B0111E862C5E465F664F0B9980B3
44
https://www.eett.gr/tsl/EL-TSL.xml
EL - Grécko
Platný
10.10.2019 1:00:00 (UTC)
8.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:03 (UTC)
16.11.2019 22:45:03 (UTC)
Podpísané certifikátom
1BDC3286D87A5153576DDBB6F4267190
CN="Hellenic Telecommunications and Post Commission,​ EETT",​ OU=E.E.T.T.,​ O="Hellenic Telecommunications and Post Commission,​ EETT",​ L=Athens,​ C=EL
CN=Hellenic Public Administration for Legal Entities Issuing CA, OU=HPARCA, O=Hellenic Public Administration Certification Services, C=GR
22.6.2016 0:00:00 (UTC)
21.6.2021 23:59:59 (UTC)
0F5B8263055DA68FA8EE744D4D8B6F65A3D2F862
92
https://sede.minetur.gob.es/Prestadores/TSL/TSL.xml
ES - Španielsko
Platný
6.11.2019 1:00:00 (UTC)
6.5.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:03 (UTC)
16.11.2019 22:45:03 (UTC)
Podpísané certifikátom
00EE00BA48CC1838C7
OU=SE AVANCE DIGITAL,​ O=MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA,​ C=ES,​ CN=SPANISH TRUST LIST SCHEME OPERATOR
OU=SE AVANCE DIGITAL, O=MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA, C=ES, CN=SPANISH TRUST LIST SCHEME OPERATOR
1.12.2018 16:42:35 (UTC)
1.12.2023 16:42:35 (UTC)
E8CF72FD18781AE15BBA8DBA0E292C257ACE8786
32
https://dp.trustedlist.fi/fi-tl.xml
FI - Fínsko
Platný
12.8.2019 1:00:00 (UTC)
12.2.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:04 (UTC)
16.11.2019 22:45:04 (UTC)
Podpísané certifikátom
1465F0FE22
CN=Traficom TL signing key 2019b,​ O=Finnish Transport and Communications Agency Traficom,​ L=Helsinki,​ C=FI
CN=Traficom TL signing key 2019b, O=Finnish Transport and Communications Agency Traficom, L=Helsinki, C=FI
7.1.2019 0:00:00 (UTC)
7.12.2022 0:00:00 (UTC)
F3064BC3A76F5D84B860E515C1884F44358058D1
61
http://www.ssi.gouv.fr/eidas/TL-FR.xml
FR - Francúzsko
Neplatný
14.11.2019 1:00:00 (UTC)
14.5.2020 0:00:00 (UTC)
Object reference not set to an instance of an object.
28
https://www.mingo.hr/TLS/TSL-HR.xml
HR - Chorvátsko
Platný
2.10.2019 1:00:00 (UTC)
2.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:04 (UTC)
16.11.2019 22:45:04 (UTC)
Podpísané certifikátom
00CE72897A5EEF68090000000056654A89
SERIALNUMBER=P3.31,​ CN=MINGO E-PEČAT,​ L=ZAGREB,​ OID.2.5.4.97=VATHR-22413472900,​ O=MINISTARSTVO GOSPODARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA,​ C=HR
CN=Fina RDC 2015, O=Financijska agencija, C=HR
17.7.2019 8:18:52 (UTC)
17.7.2021 8:18:52 (UTC)
44D9FE84051D431E116FFFACC14A847A040096EB
52
http://www.nmhh.hu/tl/pub/HU_TL.xml
HU - Maďarsko
Platný
3.10.2019 13:00:00 (UTC)
3.4.2020 8:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:04 (UTC)
16.11.2019 22:45:04 (UTC)
Podpísané certifikátom
106EE490
CN=Hungarian Trusted List Scheme Operator,​ O="National Media and Infocommunications Authority,​ Hungary",​ L=Budapest,​ C=HU
CN=Hungarian Trusted List Scheme Operator, O="National Media and Infocommunications Authority, Hungary", L=Budapest, C=HU
29.4.2019 9:38:35 (UTC)
29.4.2021 9:38:35 (UTC)
8A115FC72F16D0569496BD47A18AEE88A17944BB
19
http://files.dcenr.gov.ie/rh/Irelandtslsigned.xml
IE - Írsko
Platný
24.9.2019 1:00:00 (UTC)
24.3.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:04 (UTC)
16.11.2019 22:45:04 (UTC)
Podpísané certifikátom
1F7A7C56D5771CB448A345F77FD5747D0823CC39
CN=Rory Hinchy,​ G=Rory,​ SN=Hinchy,​ O="Department of Communications,​ Climate Action & Environment",​ OU=Chief Technology Office,​ L=Dublin,​ S=Dublin,​ C=IE
CN=QuoVadis EU Issuing Certification Authority G4, O=QuoVadis Trustlink B.V., OID.2.5.4.97=NTRNL-30237459, C=NL
7.9.2017 13:51:04 (UTC)
21.7.2020 0:00:00 (UTC)
AC8A599A0ED758DF45D880E71BECE89C21CD2B5D
14
http://www.neytendastofa.is/library/Files/TSl/tsl.xml
IS - Island
Platný
9.10.2019 1:00:00 (UTC)
9.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:05 (UTC)
16.11.2019 22:45:05 (UTC)
Podpísané certifikátom
1A3FE3
CN=Svava Gerður Ingimundardóttir,​ SERIALNUMBER=1111883009:6906053410,​ OU=9,​ OU=Auðkenning,​ OU=starfsskilriki,​ O=Neytendastofa,​ C=IS
CN=Fullgilt audkenni, OU=Utgefandi fullgildra skilrikja, O=Audkenni hf., SERIALNUMBER=5210002790, C=IS
29.3.2019 9:15:05 (UTC)
29.3.2022 9:15:05 (UTC)
90C42EFAC883FD208624D25FEF5DE52ED0E7B6AE
143
https://eidas.agid.gov.it/TL/TSL-IT.xml
IT - Taliansko
Platný
28.10.2019 8:00:00 (UTC)
21.4.2020 16:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:05 (UTC)
16.11.2019 22:45:05 (UTC)
Podpísané certifikátom
10AEEEB6A198904C989EB35CD179532F
E=it_tsl@agid.gov.it,​ CN=AgID,​ SERIALNUMBER=VATIT-97735020584,​ OU=Italian Trusted List Management Office,​ O=Agenzia per l'Italia Digitale,​ C=IT
E=it_tsl@agid.gov.it, CN=AgID, SERIALNUMBER=VATIT-97735020584, O=Agenzia per l'Italia Digitale, C=IT
27.4.2016 8:53:42 (UTC)
12.1.2021 8:53:42 (UTC)
65C8EB5239A8D1BC199086F0CB5670C58E19207B
30
https://www.llv.li/files/ak/xml-llv-ak-tsl.xml
LI - Lichtenštajnsko
Platný
26.8.2019 1:00:00 (UTC)
26.2.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:05 (UTC)
16.11.2019 22:45:05 (UTC)
Podpísané certifikátom
00DA189AE8CC19C446
CN=Trusted List 4,​ O=Amt für Kommunikation,​ C=LI
CN=Trusted List CA 2, O=Amt für Kommunikation, C=LI
2.2.2017 16:40:24 (UTC)
2.2.2021 16:40:24 (UTC)
5F2FE3AB2A6435B08260C6468323315A2F03772F
51
https://elektroninisparasas.lt/LT-TSL.xml
LT - Litva
Platný
30.10.2019 1:00:00 (UTC)
30.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:05 (UTC)
16.11.2019 22:45:05 (UTC)
Podpísané certifikátom
12B917E45B
CN=Paulius Dickus,​ O=Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania,​ C=LT
CN=Paulius Dickus, O=Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania, C=LT
10.4.2018 0:00:00 (UTC)
10.4.2021 0:00:00 (UTC)
AD7E1B476DE2201F213010BA84524F2664EADAEC
37
https://portail-qualite.public.lu/content/dam/qualite/fr/publications/confiance-numerique/liste-confiance-nationale/tsl-xml/tsl.xml
LU - Luxembursko
Platný
7.8.2019 1:00:00 (UTC)
7.2.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:06 (UTC)
16.11.2019 22:45:06 (UTC)
Podpísané certifikátom
1C5619
T=Professional Person,​ E=alain.wahl@ilnas.etat.lu,​ SERIALNUMBER=11105887750031570127,​ G=Alain,​ SN=Wahl,​ CN=Alain Wahl,​ OU=Digital trust department,​ OU=LU22959463,​ O=ILNAS,​ L=LU,​ C=LU
CN=LuxTrust Global Qualified CA 3, O=LuxTrust S.A., C=LU
13.1.2017 10:12:48 (UTC)
13.1.2020 10:12:48 (UTC)
60766A650D0B61A75B76C180994256297502FB3F
28
https://trustlist.gov.lv/tsl/latvian-tsl.xml
LV - Lotyšsko
Platný
2.9.2019 1:00:00 (UTC)
2.3.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:06 (UTC)
16.11.2019 22:45:06 (UTC)
Podpísané certifikátom
7E25322CBB6790200000000791F3
CN=Latvian Trust List Scheme Operator,​ O=Digitālās drošības uzraudzības komiteja,​ C=LV
CN=eParaksts CA, O=VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, C=LV
30.11.2017 6:38:16 (UTC)
29.11.2020 6:38:16 (UTC)
CA63E92CD26365CA1F0E0598893AD349D2A8BF92
31
https://www.mca.org.mt/tsl/MT_TSL.xml
MT - Malta
Platný
28.10.2019 1:00:00 (UTC)
28.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:06 (UTC)
16.11.2019 22:45:06 (UTC)
Podpísané certifikátom
00D199AC31E93DEC1E
O=Malta Communications Authority,​ L=Floriana,​ C=MT
O=Malta Communications Authority, L=Floriana, C=MT
20.5.2014 9:57:25 (UTC)
8.5.2020 9:57:25 (UTC)
61E8F15756C58E8EAF3DD3808E46FAF512017AC0
46
https://www.agentschaptelecom.nl/binaries/agentschap-telecom/documenten/publicaties/2018/januari/01/digitale-statuslijst-van-vertrouwensdiensten/current-tsl.xml
NL - Holandsko
Platný
21.10.2019 8:00:00 (UTC)
21.4.2020 6:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:06 (UTC)
16.11.2019 22:45:06 (UTC)
Podpísané certifikátom
14978C0C93
SERIALNUMBER=1,​ CN=AT NL TSL Signer 1,​ O=Agentschap Telecom,​ C=NL
SERIALNUMBER=1, CN=AT NL TSL Signer 1, O=Agentschap Telecom, C=NL
12.1.2017 0:00:00 (UTC)
12.1.2022 0:00:00 (UTC)
0C4F69DBEB1B00613D48FB2C02B800DBFCD9842D
56
https://tl-norway.no/TSL/NO_TSL.XML
NO - Nórsko
Platný
31.10.2019 1:00:00 (UTC)
30.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:06 (UTC)
16.11.2019 22:45:06 (UTC)
Podpísané certifikátom
0C206E4AA919EB3C356202
SERIALNUMBER=974446871,​ CN=NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET,​ OU=Nett/NE,​ O=NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET,​ C=NO
CN=Buypass Class 3 CA 3, O=Buypass AS-983163327, C=NO
21.11.2017 10:14:38 (UTC)
13.1.2021 22:59:00 (UTC)
EB33B440627566D83972D152618CEF0FD05FD74B
112
https://www.nccert.pl/tsl/PL_TSL.xml
PL - Poľsko
Platný
14.10.2019 1:00:00 (UTC)
14.1.2020 1:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:06 (UTC)
16.11.2019 22:45:06 (UTC)
Podpísané certifikátom
00E179AC63C2B6DAC3
CN=Polish TSL Operator,​ O=National Bank of Poland,​ C=PL
CN=Polish TSL Operator, O=National Bank of Poland, C=PL
28.9.2017 10:19:37 (UTC)
27.9.2022 10:19:37 (UTC)
ECA1E688C74666F947ABDF93663CFA4A68B6389A
51
https://www.gns.gov.pt/media/1894/TSLPT.xml
PT - Portugalsko
Platný
24.9.2019 1:00:00 (UTC)
24.3.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:06 (UTC)
16.11.2019 22:45:06 (UTC)
Podpísané certifikátom
3D6F238CC44871AB560279D9FCC06B33
C=PT,​ O=Gabinete Nacional de Segurança,​ CN=PORTUGUESE TRUST LIST SCHEME OPERATOR
CN=ECCE 001, OU=ECEstado, O=SCEE, C=PT
23.9.2015 10:07:21 (UTC)
23.9.2020 10:07:21 (UTC)
19A78AD610DC92FEF54433B4413E97B4A0291DFD
38
https://comunicatii.gov.ro/trustedlist.xml
RO - Rumunsko
Platný
5.9.2019 1:00:00 (UTC)
5.3.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:06 (UTC)
16.11.2019 22:45:06 (UTC)
Podpísané certifikátom
2202298CBFC6C8AB9A120187
OID.2.5.4.97=4220947,​ SN=Bucur,​ G=Constantin-Jenica,​ SERIALNUMBER=BCJ3,​ CN=Constantin-Jenica Bucur,​ O=MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMATIONALE,​ C=RO
OID.2.5.4.97=VATRO-18288250, CN=certSIGN Qualified CA, O=CERTSIGN SA, C=RO
23.5.2019 9:29:26 (UTC)
23.5.2020 9:29:26 (UTC)
6EFB900248406832F76A7BAD41AB99AE37B69895
33
https://trustedlist.pts.se/SE-TL.xml
SE - Švédsko
Platný
28.10.2019 1:00:00 (UTC)
28.4.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:07 (UTC)
16.11.2019 22:45:07 (UTC)
Podpísané certifikátom
00FB64C62130237AA1
CN=Swedish Post and Telecom Agency (PTS),​ C=SE,​ S=Stockholm,​ L=Stockholm,​ O=Swedish Post and Telecom Agency (PTS)
CN=Swedish Post and Telecom Agency (PTS), C=SE, S=Stockholm, L=Stockholm, O=Swedish Post and Telecom Agency (PTS)
27.6.2018 12:20:24 (UTC)
26.6.2021 12:20:24 (UTC)
D841461B76D944B342F9CF8D994B3F3949E20A2A
38
http://www.tl.gov.si/SI_TL.xml
SI - Slovinsko
Platný
26.9.2019 0:00:00 (UTC)
26.3.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:07 (UTC)
16.11.2019 22:45:07 (UTC)
Podpísané certifikátom
2EF6637F76
SN=Zorc,​ G=Samo,​ CN=Samo Zorc,​ O="Republic of Slovenia,​ Ministry of Public Administration,​ Information Society Directorate",​ C=SI
SN=Zorc, G=Samo, CN=Samo Zorc, O="Republic of Slovenia, Ministry of Public Administration, Information Society Directorate", C=SI
21.2.2017 13:45:00 (UTC)
21.5.2020 13:45:00 (UTC)
9586ECD84E304D997ACA128DB515708A7F561BBB
59
http://tl.nbu.gov.sk/kca/tsl/tsl.xml
SK - Slovensko
Platný
23.8.2019 7:00:00 (UTC)
19.2.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:07 (UTC)
16.11.2019 22:45:07 (UTC)
Podpísané certifikátom
0858
SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,​ CN=TL and Signature Policy List 6,​ O=Národný bezpečnostný úrad,​ L=Bratislava,​ C=SK
CN=KCA NBU SR 3, OU=SIBEP, O=Narodny bezpecnostny urad, L=Bratislava, C=SK
15.2.2019 13:25:23 (UTC)
15.2.2023 13:24:21 (UTC)
1C05C66AEDED6AA368016535FBD2FEE39711BB3E
20
https://www.tscheme.org/UK_TSL/TSL-UKsigned.xml
UK - Veľká Británia
Platný
31.8.2019 1:00:00 (UTC)
29.2.2020 0:00:00 (UTC)
16.11.2019 21:45:07 (UTC)
16.11.2019 22:45:07 (UTC)
Podpísané certifikátom
146A85C6C4
CN=TSL Signing,​ OU=PKI,​ O=tScheme Limited,​ C=UK
CN=TSL Signing, OU=PKI, O=tScheme Limited, C=UK
30.6.2017 0:00:00 (UTC)
30.6.2020 0:00:00 (UTC)
D626D4D870423100C01F753F0C1F72E85B625972